Maklári Tamás: Klímahisztéria és egyéb gyógyítható betegségek

Annak a több ezer oldalnyi külföldi szakirodalomnak és tanulmánynak a bemutatása, amelyek a globális felmelegedést és egyéb civilizációs közhelyeket kérdőjelezik meg.
Mik azok a civilizációs közhelyek?
  
Mindazon jelenségek, amelyeket a média a világ minden pontján alkalmasnak talál a pánikkeltésre, és mindazon érvek, „tények”, amelyeket mindennap hallunk, viszont eszünkbe sem jut ellenőrizni vagy utánajárni. Nyugaton már számos tudós, újságíró foglalkozik az érem másik oldalával, és a tényként tálalt jelenségek cáfolatával, ezek viszont szinte teljes egészében hiányoznak a magyar könyvesboltok polcairól. Maklári a tudományos cáfolatok szakirodalmát foglalja össze kötetében, a globális felmelegedés, az üvegházhatás, az egészségügy és például a zöldszervezetek témájában.
 
Ne hagyd ki, ha...  
 
eleged van abból a pánikkeltésből, amit a televízió, a rádió és az újságok nap mint nap belénk sulykolnak, és szeretnél bizonyítékot kapni arra, hogy a klímaváltozást, a romló egészségügyet és például az ökológiai katasztrófákat bizonygató grafikonok, táblázatok, képletek és fanatikus meggyőződések sem csalhatatlanok. Maklári az ellenvélemények egész tárházát vonultatja fel könyvében, érthetően, tömören és néhol igen indulatosan.  
 
Ki az a Maklári Tamás?  
 
Kultúrtörténész, író és németnyelv-tanár, az európai történelmet boncolgató könyve Európa árulása címmel jelent meg.  

Studium Bt., 2090 Ft
Nina
2010.09.10
|


Copyright © 2021 Minnetonka Lapkiadó Kft.