A kém hűvös haragja
A Jó barátok hőse, a lompos külsejű, ötvenes Ted Mundy nem tűnik többnek művelt szóforgatónál a regény mesterien megírt első fejezetében, amikor turistákat kalauzol Őrült Lajos király egyik bajorországi kastélyában. Aztán megpillant egy ismerős arcot a hátsó sorban, szemébe húzott sapkával, és a hétköznapiság álcája máris repedezni kezd.


A kémirodalom élő klasszikusa, John Le Carré innen indítja legújabb regényét, hogy aztán a jelenben játszódó kezdés után kétszáz oldalnyi visszapillantásra induljon. Az önmagát kereső Mundy fejlődéstörténetét követjük pakisztáni gyermekkorától az angliai magániskolákig, a '68 utáni nyugat-berlini forradalmi kommunától a kettős ügynökké válásig, majd tovább, túl a berlini fal leomlásán a szeptember 11. utáni status quóig. A fordulópontokon pedig mindig a címbeli barát, a berlini világmegváltók szellemi vezére, Sasha tűnik fel, és taszítja Mundyt az önmegismerés újabb szintjére.

Mikor újra megérkezünk a mába, sok minden megváltozik. Kémregénytől szokatlan módon, a hidegháborús szakasz legdermesztőbb helyzetei is meglehetősen hétköznapi módon, veszélytelenül oldódtak meg. A fegyverek pont a számunkra inkább hétköznapinak megélt mában szólalnak meg. Ebben az utolsó szakaszban maga a regény is megváltozik, és ez az, amiért az angol és amerikai sajtóban a könyv heves támadásokat váltott ki. Az iraki háború kapcsán elhangzó Amerika-ellenes retorika nyilvánvalóan a szerző véleményét tükrözi, és ennek a sokkoló befejezésben a cselekmény alakítását is alárendeli.

Sok kritikusa a nagy íróhoz méltatlan fogásnak tartja ezt, de bármily furcsa is az eljárás, van benne következetesség. Le Carré regényei mindig a kötelességteljesítés és az érzelmek olykor tragikus konfliktusáról szólnak. Az embernek egyszer be kell jönnie a melegre - írta A kém, aki bejött a hidegről című, leghíresebb regényében. A 72 éves író elérkezettnek látta az időt, hogy eldobja a hideg professzionalizmust, és szabad utat engedjen haragjának, amit a világ igazságtalansága keltett fel.

Mivel történelmi távlatunk még nincs, a befejezés őrületét egy agg látnok víziójának is tekinthetjük: talán csak nem egy újfajta diktatúra felé tartunk, amely minden eddiginél ördögibb propagandagépezetével fosztja meg az önálló gondolkodástól és hajtja szolgasorba az egész világot?

John Le Carré: Jó barátok (ford.: Sóvágó Katalin) Európa Kiadó, 445 oldal, 2100 Ft
nelson
2006.01.30