Metallica és filozófia – Agysebészeti gyorstalpaló
A több külföldi kiadónál párhuzamosan, Populáris kultúra és filozófia, illetve Filozófia és popkultúra címek alatt futó könyvsorozat célja, hogy az egyik legrégebbi tudomány segítségével elemezze legnépszerűbb modern kulturális javainkat, rávilágítva azok legmélyebb mondanivalójára, a társadalomra gyakorolt hatásaira, kissé elvonatkoztatva az elsődleges értelmezési tartománytól. A nagynevű Blackwell kiadó gondozásában megjelenő Philosophy And Pop Culture sorozat eddigi egyetlen zenei témájú kötete az elmúlt 25 év egyik legfontosabb rockzenekarát, a Metallicát helyezi át a filozófia színpadára, bemutatva, hogy ez a manapság egyre inkább elhanyagolt diszciplína igenis releváns lehet a populáris zene összefüggésében is. A 2007-es kötet magyar kiadása jó időzítéssel 2008 őszén, az óriási sikert arató Death Magnetic album megjelenése utáni napokban került piacra.

A kötet szerkesztője William Irwin, a pennsylvaniai King’s College egyik ifjú professzora, aki amellett, hogy filozófiai doktor, egyben gyerekkora óta elkötelezett Metallica-rajongó is. A könyvben publikáló szerzőket is ő maga kutatta fel, elsősorban metálrajongó filozófiai tanoncok és már végzett filozófusok közül. A húsz különálló esszét tartalmazó kötet a Metallica munkásságának különböző aspektusait veszi górcső alá és boncolgatja filozófiai tanok segítségül hívásával. A könyvben Arisztotelésztől Kanton és Heideggeren át Nietzschéig szinte az összes jelentős filozófus gondolataiból kapunk némi ízelítőt, így a mű nemcsak a Metallica-kánon alapos megismertetésére, hanem filozófiai ismereteink bővítésére is alkalmas.  

A kötet azt igyekszik bizonyítani, hogy a filozófia és a jóval könnyebben befogadható popkultúra nem áll túlzottan távol egymástól, így a legegyszerűbbnek tűnő dalszövegeknek is léteznek mélyebb rétegei, tudományos értelmezést igénylő összefüggései. A Metallicát szokás a legintelligensebb metálzenekarnak nevezni – és ez a könyv kísérletet tesz ennek az állításnak az igazolására. A rövid disszertációk elsősorban dalszövegek filozófiai aspektusból való elemzésén alapulnak, így a néhány oldalas értekezésekhez legtöbbször James Hetfield szövegei jelentik a kiindulási alapot. A szerzők jól ismerik a zenekar történetét, a tagok előéletét, a Metallica-kultuszt, és többnyire elfogultan álltak hozzá dolgozatuk megírásához, többször túlértékelve a kielemzett dalszövegeket, olyan filozófiai összefüggéseket belelátva azokba, amelyek gyakran már erőltetettnek tűnnek az olvasó számára. Való igaz, hogy a Metallica kedvenc témái, a halál, az igazság keresése és a különböző morális ellentmondások a filozófiai legfontosabb kérdései közé is tartoznak, de nem nehéz észrevenni, hogy a nagy gondolkodók egész más szinten foglalkoznak velük, mint a zenekar szövegei. Ha már tudományos megközelítésről van szó, egy pszichológiai analízis esetenként jóval helytállóbb lenne egy-egy szám értelmezésekor, lévén James Hetfield bevallottan saját félelmeit, szorongásait, problémáit írja ki magából szövegeiben.  

A szerkesztő öt nagy témakörbe rendezte az írásokat, így külön fejezet szól az együttes tagjainak egymás közti, valamint a külvilággal való kapcsolatáról (Napster-per, magánéleti válságok, stb.), a zenekar munkásságának metafizikai megközelítéséről, az élet-halál viszonyról a szövegekben, a zenekar és az egzisztencializmus találkozásáról, valamint a Metallica átfogó „üzenetéről”.

A Metallica és filozófia hiányosságai (valamint a magyar fordítás és helyesírás gyakori pontatlanságai) ellenére érdekes olvasmány lehet azoknak, akik nemcsak a zenekart szeretik, de a filozófiai iránt is érdeklődnek, és szívesen bővítenék ez irányú tudásukat.  

(Szenzár Kiadó, 210 oldal, 2500 forint

Bokor Péter
2008.11.07